Historie

Pro nás známá historie sahá až do první poloviny minulého století, kdy areál sloužil jako ozdravovna. Stálo zde okolo dvaceti dřevěných budov, ze kterých se dochovalo pět až do dnešní doby. V současnosti je využíváme jako venkovní klubovny pro letní tábory. V době druhé světové války areál sloužil německým vojákům. Letní tábory v areálu mají historii zhruba od roku 1970. Zřejmě z této doby pochází malé dřevěné táborové chatky. Hlavní budova byla postavena v roce 1987. Areál dlouho patřil Švermovým dolům Ostrava a byl využívám v rámci ROH pro rekreaci zaměstnanců a dětí zaměstnanců. Později areál byl odkoupený soukromým majitelem, který ho provozoval do roku 2016.


My jsme areál koupili na jaře roku 2017 pod firmou R&L Niňos s.r.o. Postupně každý rok krůček po krůčku upravujeme, rekonstruujeme, budujeme. Areál nabízíme především školám pro školy v přírodě, sportovní a adaptační kurzy, táborům a dalším

organizovaným skupinám.